Jak to všechno zvládnout?
Lia Vašíčková

Často se těšíme na neděli nebo jiný den, kdy budeme mít volněji, kdy nemusíme do práce, v klidu si můžeme udělat něco doma, na chalupě, zahrádce nebo ho jen tak prolenošit.

Je ale mnoho rodičů, často maminek, které se svým dítětem zůstaly samy, kteří si toto nemohou dovolit. Kterým starost a péče o dítě nebo jinou blízkou osobu nedovoluje vysadit, prostě nic nedělat a věnovat se sobě. V noci opakovaně musí vstávat, nevyspí se, ale ráno je čeká běžný den se všemi starostmi a nutnou prací. Nikdo se neptá, zda jsou odpočaté, a ony se vždy postarají, zajistí, co je potřeba, i na úkor svůj i vlastního zdraví. Kdo to neprožil, nemůže vědět a nemůže porozumět. 

Veliký dík za všechny odlehčovací služby, za stacionáře, kde může matka své dítě s postižením na pár hodin umístit s vědomím, že je o něj postaráno, že mu tam je dobře. A ona sama může dobít energii, chvíli se zastavit, něco udělat, třeba i dojít ke kadeřnici, cokoliv, co právě cítí a vnímá jako svoji potřebu, aby zvládala péči dále a nezničila se úplně. Ale jsou to i rodiny, které se starají dnem i nocí o svého seniora, aby mohly jet na pár dní společně na dovolenou a prožít dny jinak. 

Jak velice jsou tyto služby důležité, ukázaly i dny nouzového stavu, kdy byly instituce uzavřeny.