Můžeš – jedno slovo s velkou vizí

BUDE REVIDOVÁNO

Už od roku 1992 je časopis Můžeš svědkem změn, které doprovázely život nejen smyslově, mentálně či fyzicky handicapovaných lidí.

Nejdříve občasník, později dvouměsíčník, dnes měsíčník, na několika i několika desítkách stran, ve formátu novin i jako celobarevný časopis. Postupně získával na kvalitě a poukazoval na témata, která potřebovala svoje místo na slunci. Během své existence si vybudoval základnu několika tisíc předplatitelů i podporovatelů. Čtou jej lidé s handicapem i bez handicapu, odborníci i řada osobností. 

Legislativní boje, inspirativní příběhy o velkých a malých úspěších, ale i prohrách, rozhovory s těmi, kdo byli u toho, komentáře i pohledy do zahraničí. Inspirace ze sportu, cestování i pro volný čas, těžké osudy a jak se s nimi vyrovnat, neobyčejné příběhy o možná obyčejných věcech. Taková témata nelze nikdy úplně vyčerpat a nekonečně dlouho mohou sloužit malým i větším změnám.

To vše jsou ambice platné i v době, kdy už je valná většina  faktických informací dostupná na několik kliků počítačovou myší.

Dnes je vizí časopisu Můžeš přiblížit se co nejblíže principům žurnalistiky orientované na řešení. Chceme inspirovat, pomáhat a rozsvěcovat na témata i souvislosti, které jinde nenajdete, přesto, že se týkají nás všech. Chceme také přibližovat oba světy – handicapovaných a těch, kteří zatím žádný handicap nemají. Hranice je přeci velmi tenká – a přesto na sebe lidé z obou stran často nedohlédnou. Mnohdy se tak připravují o možnost si porozumět a možná udělat ten jeden krok navíc, jeden krok k lepšímu.

PhDr. Štěpán Beneš
šéfredaktor

Časopis „můžeš“ vydává Spolek přátel Konta Bariéry, z.s. ve spolupráci s Nadací Charty 77 a dalšími partnery.